นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปวส. รุ่นแรกปีการศึกษา 2546
นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปวช. รุ่นแรก ปีการศึกษา 2558
 
แนวทางการทำรูปแบบเล่มโครงการ e-Knowledge ATCC แนวทางการสอบโครงการ(ทสส.2/1)

:: ประกาศ::

โค้ดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
Click here!
 

:: ประกาศ::

โค้ดระบบสมาชิก
Click here!
     
เรื่องการสอบนำเสนอผลงาน    
ให้นักศึกษาอ่านประกาศจากหน้าเว็บเป็นหลักนะครับ    

:: ประกาศ::

Update 12-01-59
สิ่งที่ต้องเตรียมในวัน Present Project
Click here!
 

:: ประกาศ::

Update 12-01-59
การทำแบบสอบถาม
Click here!
     

:: ประกาศ::

Download Program
ZoomIt | SlideWork
Click here!
 

:: ประกาศ::

Update 19-01-59
ตัวอย่างบางช่วงบางตอน
ของบทที่ 3 และอื่นๆ
Click here!